USD 27.7 27.95
  • USD 27.7 27.95
  • EUR 31.5 31.8
  • PLN 7.2 7.35

Роз'яснення про часткову мобілізацію та відновлення призову

Роз’яснення щодо актуальних питань проведення часткової мобілізації та відновлення призову на строкову військову службу до лав Збройних Сил України опублікували на сайті Міноборони України.

Щодо відновлення призову на строкову військову службу до лав Збройних Сил України

Указом Президента України від 01.05.2014 № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності України» визначено строки проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у травні — липні 2014 року.

Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у травні — липні 2014 року» передбачається здійснення призову у кількості 37 152 особи, з них:

До ЗС України —26952 особи,
до Національної гвардії МВС України —9000 осіб,
до Державної спеціальної служби транспорту —1200 осіб.

Чи залучатимуться щойно призвані військовослужбовці строкової служби до виконання завдань в рамках Антитерористичної операції?

Після проведення призову громадян України на строкову військову службу, буде організовано їх обов’язкову підготовку в навчальних центрах та у навчальних батальйонах (на полігонах) Збройних Сил України.

Ротація підрозділів, які забезпечують виконання завдань оборони та військову присутність у проблемних регіонах країни, буде здійснюватися в плановому порядку підрозділами, які укомплектовані військовослужбовцями військової служби за контрактом, особами, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Коли будуть звільнені в запас військовослужбовці Збройних Сил України, які зараз продовжують службу у зв’язку з особливим періодом?

Указом Президента України від 01.05.2014 № 447/2014 визначено, що звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби відбудеться не раніше оголошенняв установленому порядку демобілізації.

Після призову на військову службу під час мобілізації громадяни стають військовослужбовцями. Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнення (демобілізація) військовослужбовців призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, може бути здійснено, згідно з умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, після оголошення рішення Президента України про демобілізацію, строки та порядок якої буде визначено відповідним Указом Президента України. Демобілізація буде проведена поетапно протягом певного часу.

Питання, що стосуються часткової мобілізації. Роз’яснення щодо 45-денноїмобілізації. Хто підлягає ротації в першу чергу, хто з мобілізованих має право на відстрочку, коли відбудеться демобілізація тощо

Термін мобілізації 45 діб (визначений Указами Президента України від 17.03.2014 № 303/2014 та від 06.05.2014 № 454/201) — це період часу, на протязі якого місцевими органами державної влади через військові комісаріати здійснюється призов військовозобов’язаних та техніки національної економіки для доукомплектування військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до штатів воєнного часу.

Довідково.
У відповідності до Указу Президента України від 17.03.2014 № 303/2014 «Про проведення часткової мобілізації в Україні» в країні з 18.03.2014 до 02.05.2014 проводилася часткова мобілізація. Згідно з Указом Президента України від 06.05.2014 № 454/2014 «Про проведення часткової мобілізації в Україні» з 07.05.2014 року в державі розпочато другу чергу мобілізації терміном 45 діб.

Цей термін не стосується строку перебування військовослужбовців призваних під час мобілізації на військову службу, а стосується лише механізму призову на військову службу.

При цьому часткова мобілізація полягає в призові на військову службу військовозобов’язаних лише до визначених військових частин Збройних Сил України.

Після призову на військову службу під час мобілізації громадяни набувають нового юридичного статусу — військовослужбовці, в наслідок чого, на них розповсюджуються пільги передбачені Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», Кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів.

Ротація підрозділів, які забезпечують виконання завдань оборони та військову присутність у проблемних регіонах країни, буде здійснюватися в плановому порядку підрозділами, яки укомплектовані військовослужбовцями військової служби за контрактом, особами, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та військовослужбовців строкової військової служби після їх відповідної підготовки.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації категорії військовозобов’язаних, які зазначені у статті 23 Закону України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме: заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Довідково. Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ(зі змінами)«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»стаття 25:

військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізаціїта на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

чоловіки, на утриманні яких перебувають п’ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Військовозобов’язані, які досягли граничного терміну перебування в запасі, також не підлягають призову та виключаються з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах, а військовозобов’язані Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, крім того виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:(стаття 37 Закону України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ(зі змінами) «Про військовий обов’язок і військову службу»):

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності.

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнення (демобілізація) військовослужбовців призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, може бути здійснено, за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, після оголошення рішення Президента України про демобілізацію, строки та порядок якої буде визначено відповідним Указом Президента України. Демобілізація буде проведена поетапно на протязі певного часу. Крім того Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» (№ 4785 від 28.04.2014), який прийнято на засіданні Верховної Ради України 20.05.2014, визначені додаткові підстави щодо звільнення військовослужбовців під час дії особливого періоду.

Довідково.

Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ(зі змінами)«Про військовий обов’язок і військову службу»:

Стаття 26.Звільнення з військової служби.

Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці:

1) під час проведення мобілізації:

а)жінки, які мають дитину (дітей) віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

б)за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

в) у зв’язку з позбавленням військового званняв дисциплінарному порядку;

г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

д) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей,які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

утримання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

е) у зв’язку з проведенням організаційних заходіву порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;

є)через службову невідповідність(осіб рядового складу), у разі невиконання службових обов’язків;

2) під час воєнного стану:

а)які досягли граничного вікуперебування військовозобов’язаних у запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

б)визнані за станом здоров’я непридатнимидо військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язкуз обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі;

3) після прийняття рішення продемобілізацію:

а)призваніна військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, у строки, визначені рішенням Президента України;

б) у зв’язку із закінченням строку контракту, укладеного під час особливого періоду, та небажанням проходити військову службу за новим контрактом«;

Роз’яснення щойно прийнятих законів про пільги мобілізованих

Відповідно до доручення виконуючого обов’язки Президента України Генеральним штабом Збройних Сил України було визначено перелік законодавчих та нормативно-правових актів, в які необхідно внести зміни для забезпечення вчасного та гарантованого проведення заходів часткової мобілізації в державі, захисту прав громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації. За підсумками вивчення проблемних питань, які виникали під час проведення часткової мобілізації, запитань та побажань військовозобов’язаних, добровольців, які призиваються на військову службу під час мобілізації в терміновому порядку відпрацьовано:

І. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації», який прийнято на засіданні Верховної Ради України 27.03.14 № 1169-VII.

Правовими нормами, які прописані в Законі,передбаченонаступне.

Військова служба за призовом під час мобілізації визначена як новий окремий вид служби, що дозволяє:

виплачувати громадянам, призваним під час мобілізації, грошове забезпечення в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань), а не на рівні військовослужбовців строкової служби, як передбачалося раніше;

поширити на них весь комплекс гарантій соціального і правового захисту, встановлених законодавством для військовослужбовців.

Довідково. Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове), грошове забезпечення (компенсацією за піднайом жилого приміщення), охорону здоров’я та безоплатне лікування.

Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються з військової служби.

Граничний вік перебування в запасі рядового, сержантського та старшинського складу) збільшений до 50 років, молодшим офіцерам — до 55 років, що дозволяє виконати конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини добровольцям, в першу чергу тим, які мають досвід участі у бойових діях, миротворчих операціях та здатні надати вагому допомогу військовим частинам в якості інструкторів. Крім того, збільшений граничний вік перебування у запасі військовозобов’язаним-жінкам — до 50 років.

Довідково.
Добровольцям надана можливість звертатися до найближчого військового комісаріату та бути направленими до той військової частини, де вони бажають проходити службу.

гарантованозберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Одночасно вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці.

нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації.

збереження права на підприємницьку діяльність для приватних підприємців, при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому, державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється.

Не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої служби.

Не допущено зменшення розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані підчас мобілізації.

При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових посад, військових звань та додаткової вислуги років.

Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у раніше встановленому розмірі.

ІІ. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації»(№ 4785 від 28.04.2014), який прийнято на засіданні Верховної Ради України 20.05.2014.

Правовими нормами, які прописані в Законі,передбаченонаступне.

Поширення дії Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27.03.14 № 1169-VII щодонормсоціального захисту на всіх осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації після набрання ним чинності, зокрема тих, що були призвані на військову службу з 18.03.2014 по 01.04.2014.

Надання військовослужбовцям, після проходження військової служби за призовом під час мобілізації, переважного права залишиться на військовій службіна попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.

виплат соціальної допомоги військовослужбовцям — жінкам, які були звільнені під час мобілізації.

Звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо), а такожпроцентів за користування кредитомна особливий період.

поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання,на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову.

безоплатного залучення транспортних засобівпід час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, у юридичних та фізичних осіб на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації з наступною компенсацією шкоди, яка завдана транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації.

добровільно укладати контракт на проходження військової служби в особливий період (на особливий період але не менше одного місяця) з подальшим залишенням на військовій службі і в мирний час.

порядку випла тпрацівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, середнього заробітку за рахунок коштів Державного бюджету України.

права командирам військових частин надавати військовослужбовцямвідпустки за сімейними обставинами в особливий період.

Звільнення від відповідальностіза корупційні правопорушення військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період по відношеннюдо їх підприємницької діяльності.

Скорочення термінів прийняття громадян на військову службу за контрактом в особливий період шляхом спрощення процедур проведення спеціальних перевірок.

підстав для звільнення військовослужбовців з військової служби за етапами особливого періоду.

Довідково.Під час проведення мобілізації З військової служби звільняються військовослужбовці:

а) жінки, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

б) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

в) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

д) через наступні сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

утримання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дочки, сина віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

е) у зв’язку із проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умов завершення виконання визначених завдань;

є) через службову невідповідність (осіб рядового складу), у разі невиконання службових обов’язків.

Призов на військову службу за призовом під час мобілізації,на особливий період, але не більше одного року,не є підставою припинення трудового договору.

Підвищення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Спланувати поетапну заміну військовослужбовців, призваних під час мобілізації, за рахунок осіб, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військовослужбовців військової служби за контрактом та військовослужбовців строкової військової служби після їх відповідної підготовки.
Загрузка...
Коментарів: 21
Орест Показати IP 25 Травня 2014 18:26
Правильно!
304 до Орест Показати IP 25 Травня 2014 23:12
Не підлягають призову народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. - БРАВО
мудра Геля Показати IP 25 Травня 2014 18:39
Правильно ,- собака се*е , та неправильно кладе !
Хто це? Показати IP 25 Травня 2014 18:48
Що за президент видав указ вiд 1.05.2014?
Міша Показати IP 25 Травня 2014 18:53
Вони тільки вміють обіцяти...і більше нічого.....
123 Показати IP 25 Травня 2014 18:59
Указом Президента України від 01.05.2014 № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності України»........... На 01.05.14. Президентом України є В.Ф.Янукович, але жодних наказів в цей день він не підписував.
Анонім до 123 Показати IP 25 Травня 2014 19:03
таке враження,що хтось щойно вийшов з затяжної коми
Онанім до Анонім Показати IP 25 Травня 2014 19:06
За себе сказав, слушний комент.
анонім Показати IP 25 Травня 2014 20:26
А хіба в Україні є президент ? В.о немає права підписувати такі накази
Лучанин до анонім Показати IP 25 Травня 2014 22:12
В нас взагалі в законодавчих актах так і в Конституції немає поняття самоусунення президента, немає поняття в.о. президента, немає поняття в.о. главнокомандуючого. От виходить що наших хлопців мобілізувати антиконституційно, які на сьогодні виконують антизаконні накази. От так то.
Лучанин до Лучанин Показати IP 25 Травня 2014 22:41
Також хочу звернути увагу на те що обіцяв прем'єр міністр Сєня, що сім'ям загиблих виплатять по сто тисяч грн. От тепер читаємо, Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві. Так от в п.5 "одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста." І на сьогоднішній день 500 прожит. мінімумів за загальним показником становить 588000грн. Цікаво, як це обіцяних хунтою 100000 грн. може встановити більше ніж 588000грн. визначених законодавством для сімей загиблих хлопців. Кого цей чмошний хунтовський Сєня хоче обдурити.
Лучанин до Лучанин Показати IP 25 Травня 2014 22:45
а для працездатних показником становить 609000грн. Тобто сім'ям має обов'язково держава виплатити по 609 000 грн, ні менше, а не якихось 100000 грн.. А ви всі вірили у цю хунтовську владу.
Здрасте Показати IP 25 Травня 2014 21:49
Не йдіть не вірте не просіть.
Анонім до лучанина Показати IP 25 Травня 2014 22:36
Турчинов дорвався до ручки, сподобалось підписи ставити. Сина свого не мобілізував чомусь. А потім руки вмиє. Чому мовчать військові комісари ? Заради чого гинуть хлопці ? Чому тепер як вибори відбулися вже підтверджують відведення військ росією . А до цього часу тільки лякали наступами. Так були війська на кордоні , але чіткої картинки ніхто не давав . Тільки шепелявий Парубій вякав. Крим віддали , а тепер купку бандитів зупинити не можуть. Значить так треба і чхати вони хотіли ,що діти сиротами залишились
гнів Показати IP 26 Травня 2014 00:08
Як мобілізовувати то в.о. президента Турчинов, а як демобілізовувати то Президент!!!! Лживі шакали!!! Гнати їх треба геть,а не голосувати за їх! Нехай поїде з сином на блок -пост ,на схід без нічого - так як ті хлопці під Волновахою!!!!!!!!!Скільки можна соплі жувати???? і попереджати - шановні терористи завтра остання стадія АТО - готуйтеся, ми йдемо до вас !!!! або чітки накази або здайте як і Крим здали і співайте собі славу нездари! хватить здавати наших дітей - посилайте своїх, ви знаете за що , а наші діти за що полягли!!!!!!!!!
Шо Показати IP 26 Травня 2014 18:09
ще за призов на строкову службу в травні-липні?ніколи ще не призивали під час вступної кампанії, що стартує з першого липня, до ВиШІв. Право на освіту гарантоване Конституцією, то якого хріна пан турчинов повважав за можливе позбавити цього права хлопців, які збирались цього року вступати в Вузи? В країні не оголошено війну, надзвичайний чи військовий стан, то чому порушуться конституційні права громадян, ще й з подачі самого гаранта, хоч і тимчасового?
Коля до Шо Показати IP 10 Жовтня 2014 12:33
коментар було видалено
Св Показати IP 14 Червня 2014 18:49
Набридло все, жінки повинні самі "тягнути лямку" виховувати і годувати дітей ,вести господарство поки їхні чоловіки захищають дупи НАРОДНИХ депутатів і ПРЕЗИДЕНТА!!!!!Такого безладу не було НІКОЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрій Показати IP 7 Серпня 2014 15:36
Количество привлеченных к уголовной ответствености за уклонение от мобилизации по всей Украине читайте тут http://advocat.dp.ua/publication.html
Наталя Показати IP 19 Вересня 2014 19:51
а то нічого що в конституції є стаття в якій йдеться про те що строковиків не мають права тримати більше пів року... всім наплювати... відпустіть хлопців додому.
Єгор Показати IP 25 Грудня 2014 10:18
Тут хороша консультація по мобілізації онлайн http://www.criminal-attorney.od.ua/forum/viewforum.php?f=5

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.

Система Orphus
Яндекс.Метрика
Ukr.net: Автобазар http://avtosale.ua/. Свіжі новини України і світу в режимі реального часу на Укр.нет. Фільми в кінотеатрах на KINOafisha.ua. Телепрограма на TVgid.ua.