USD 40.50 40.90
  • USD 40.50 40.90
  • EUR 40.65 41.00
  • PLN 9.90 10.10
Чат із заступником голови ДПА у Волинській області Інною Степанюк
Гість чату на "ВН" - заступник голови ДПА у Волинській області Інна Степанюк. Тема розмови - "Особливості планування і проведення документальних перевірок юридичних осіб в нових податкових умовах".

Початок чат-конференції - о 14:30.

Валентина Григорівна. Мене цікавить таке питання: чи можуть працівники органів ДПС інформацію стосовно платників податків надавати третім особам?

Звичайно, можуть. Але лише у межах та у спосіб, передбачений Законом України "Про інформацію" і згідно з чинним законодавством.

Директор ТзОВ. Яка періодичність включення до плану – графіка та проведення документальних планових перевірок платників податків?
Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік.
Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом ДПС.
При цьому, юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ст.154 Податкового кодексу України, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше 5% від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше 5% від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки.
Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей. 45, 49, 50, 51, 57 Податкового кодексу України.

Зацікавлений. Чи можуть інші контролюючі органи зупинити проведення перевірки податківцями?
Можна призупинити перевірку лише через винесення рішення судом відповідної інстанції. Буквально кілька хвилин тому мені стало відомо про таке рішення суду по фактичній перевірці суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи. За оперативною інформацією, аргументом для винесення такого рішення для судді стала можливість заподіяння школи суб’єкту підприємницької діяльності. Таке рішення суду обов’язково буде оскаржуватись у суді вищої інстанції. Крім того, буде направлено скаргу до обласного управління юстиції.

Марія. Скажіть, скільки днів можна проводити фактичну перевірку?
Відповідно до пункту 82.3 статті 82 Податкового кодексу України, тривалість перевірок, визначених статтею 80 ПКУ, тобто фактичних перевірок, не повинна перевищувати 10 діб.
Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника органу ДПС не більш як на 5 діб.

Підставами для подовження строку перевірки є заява суб’єкта господарювання, у разі необхідності – подання ним документів, які стосуються питань перевірки, змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та його господарських об’єктів.

Волинянин. Чи має право податкова відмовити мені в реєстрації платником ПДВ?
Згідно із пунктом 183.8 статті 183 розділу V Податкового кодексу України орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів чи послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статтею 181, пунктом 182.1 статтею 182 та пунктом 183.7 статі 183 Податкового кодексу України, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі статтею 184 Податкового кодексу.

Бухгалтер з Ковеля. Ми придбали легковий автомобіль у 2010 році. Зараз плануємо його продати. Чи маємо ми право віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при його придбанні?

Так, але не всю суму ПДВ. У разі виключення легкового автомобіля зі складу основних фондів і продажу його, до складу податкового кредиту може бути віднесено частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу.
При цьому, слід зазначити, що право на включення отриманої податкової накладної до складу податкового кредиту у платника податку після сплину 365 календарних днів з дати виписки такої податкової накладної, відсутнє.

Олександр з Луцька. Я директор малого підприємства. Скільки днів податкова може перевіряти наше підприємство?
Тривалість документальної планової перевірки, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – 10 робочих днів, інших платників податків – 20 робочих днів.
Продовження строків проведення документальної планової перевірки можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів.
Тривалість документальної позапланової перевірки (крім перевірок відшкодування ПДВ понад 100 тисяч гривень) не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – 5 робочих днів, інших платників податків – 10 робочих днів.
Продовження строків проведення документальної позапланової перевірки, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів.

Luchanka. На наше підприємство дуже багато приходить запитів на проведення зустрічних перевірок. Чи мають право податківці проводити по 5-10 зустрічних перевірок на місяць?

Зустрічні перевірки проводяться в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232 «Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок».
У разі якщо під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань, то зазначені обставини є підставою для проведення зустрічної звірки.

Бухгалтер з Нововолинська. Де передбачено право податкового ревізора під час перевірки вимагати проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів?

Згідно зі ст. 20 п.п. 20.1.5 працівники органів ДПС мають право вимагати від посадових осіб платників податків (юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців), що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки в присутності посадових осіб податкового органу.

Фінансовий директор. Чи повинні податківці повідомляти про проведення позапланової невиїзної документальної перевірки та на якій підставі можуть її проводити?

Така перевірка проводиться виключно на підставі рішення керівника органу ДПС, оформленого наказом, і за умови направлення платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку і місце проведення такої перевірки.

Порядок проведення документальних позапланових перевірок регламентовано статтею 78 Податкового кодексу України, якою визначені обставини, при наявності яких можуть здійснюватися такі перевірки. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язкова.

Головний бухгалтер. Чекаю на податкових ревізорів. Розкажіть процедуру оскарження акту їх перевірки.

У випадку, коли ви вважаєте, що податкова неправильно визначила суму грошового зобов'язання або прийняла будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству чи виходить за межі повноважень, встановлених Податковим кодексом України або іншими законами України, маєте право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня ви зобов'язані письмово повідомляти інспекцію, яка визначила суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення.
Крім того, ви маєте право оскаржити рішення через суд.
Проте в ході перевірки ви можете надати всі документи, що підтверджують правомірність здійснених вами господарських операцій та повноту і своєчасність нарахування і сплати податків та зборів до бюджету. Це дасть можливість не проводити ревізорам додаткових нарахувань, податків та штрафних санкцій.
І якщо ви впевнені у правомірності своїх дій, то апеляцій і судів можна уникнути. Наприклад, недавня перевірка одного з волинських підприємств завершилася складанням довідки без порушень законодавства.
У результаті цього платника податків було визнано сумлінним за усіма критеріями і він навіть отримав відзнаку ДПА України.
А взагалі цього року податкова служба на Волині з початку року удвічі скоротила кількість планових документальних перевірок, фактичних – утричі. А план-графік на 4-й квартал передбачає скорочення кількості перевірок на 60%.
І це не вплинуло на надходження до бюджетів усіх рівнів.
Ковельський підприємець. Торгую на ринку не один рік. Сплачую фіксований податок. Мене цікавить, чи потрібно встановлювати касовий апарат?
Ковельський підприємець. Торгую на ринку не один рік. Сплачую фіксований податок. Мене цікавить, чи потрібно встановлювати касовий апарат?

Ні, не потрібно. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які сплачують фіксований податок.

Irina. Планую незабаром зайнятися адвокатською практикою. Чи потрібно буде встановлювати реєстратор розрахункових операцій?

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а адвокати та нотаріуси належать до цієї категорії, мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій при здійсненні готівкових та безготівкових розрахунків.
Голова Бюро Волинської обласної організації партії «Сильна Україна» Сергій Ющак 26 липня був гостем прямого ефіру інтернет-телебачення "Волинських новин" і…
У відео-чаті «Волинських новин» 15 липня взяли участь головні організатори євроінтеграційного проекту Європейських Днів Добросусідства «Кордон 835» - голова Фундації…
12 липня народний депутат України Ксенія Ляпіна була гостею прямого ефіру інтернет-телебачення «Волинських новин» і відповідала на запитання ведучого й…
Коментарів: 3
Enis Показати IP 2 Квітня 2015 04:48
Deadly accurate answer. You've hit the busleeyl!
Naomi Показати IP 3 Квітня 2015 07:49
Felt so hopeless looking for answers to my que.oitns..suntil now.
Christian Показати IP 5 Квітня 2015 15:40
That's a nicely made answer to a chlanelging question

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.

Система Orphus