USD 28.25 28.35
  • USD 28.25 28.35
  • EUR 33.30 33.54
  • PLN 7.30 7.38

Якість річок та озер Волині або Де можна відпочити влітку. Моніторинг

На Волині провели перевірку якості поверхневих вод річок, озер, ставків та джерел.

Здійснювала аналіз лабораторія моніторингу вод та грунтів Волинської гідрогеолого–меліоративної партії (що знаходиться по вулиці Міцкевича 16, в Ковелі).

Про це повідомляє начальник лабораторії Ілона Смаль.

Наше майбутнє залежить від того, в якому навколишньому природному середовищі ми житимемо. А це залежить від кожного з нас, нашої громадянської і екологічної свідомості, від раціонального використання, охорони і відновлення природних ресурсів, дотримання природно-екологічної рівноваги в природних екосистемах.

Особливе місце серед природних ресурсів займає нічим незамінний ресурс – вода. Вона є основою життя на землі.

Екологічна оцінка якості вод важлива для узагальнення інформації про екологічний стан водних об`єктів, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих водоохоронних рекомендацій для ухвалення відповідних управлінських рішень у галузі використання, охорони та відтворення водних ресурсів.

За 2015рік лабораторією були виконані аналізи якості поверхневих вод Волинської області у басейнах р. Дніпро і р.Вісла. Оцінка якості води була здійснена згідно з САН ПиН № 4630-88 «САНІТАРНІ ПРАВИЛА І НОРМИ ОХОРОНИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ».

По річках Турія (Ковель) і Стир (Луцьк), які відносяться до басейну річки Дніпро хімічні аналізи води здійснюються щомісячно і становлять 696 вимірювань.

Крім того, державний моніторинг здійснюється на річках:

Вижівка (пункт спостереження села.Якушів ), Прип'ять (пункти спостереження Ратно і село Люб'язь), Стохід (Любешів), по яких хімічні аналізи здійснюються щоквартально і становлять 464 вимірювань.

Відбори води в басейні річки Вісла, здійснюються по семи пунктах спостереження щоквартально і виконується 812 аналізів.

Басейн р.Вісла

р.Зах.Буг, с.Літовеж :
спостерігається перевищення концентрації заліза і перевищення гранично допустимих норм БСК5 . Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, середньої жорсткості, підвищеної мінералізації.

р.Зах.Буг, с.Амбуків нижче гирла р.Хучва : спостерігається перевищення концентрації заліза і перевищення гранично допустимих норм БСК5 . Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, жорстка, підвищеної мінералізації.

р.Зах.Буг,м. Устилуг нижче впадіння р.Луга : спостерігається перевищення концентрації заліза і перевищення гранично допустимих норм БСК5.

Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, середньої жорсткості, підвищеної мінералізації.

р.Зах.Буг, с.Забужжя: спостерігається перевищення концентрації заліза і перевищення гранично допустимих норм БСК5. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, середньої жорсткості, прісна.

р.Луга, права притока р.Зах.Буг, с.П’ятидні : спостерігається перевищення концентрації заліза і перевищення гранично допустимих норм БСК5. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, середньої жорсткості, прісна.

р.Ягодинка, права притока р.Зах.Буг, нижче озера Ягодинське: у першому кварталі виявлено перевищення гранично допустимих норм БСК5 у 1,4 рази. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з нейтральним рівнем рН, середньої жорсткості, прісна.

оз.Світязь, с.Світязь: у першому кварталі виявлено перевищення гранично допустимих норм БСК5. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, м`яка, прісна.

Басейн р.Дніпро

р.Прип’ять, права притока р.Дніпро, м.Ратне
: спостерігається перевищення концентрації заліза і перевищення гранично допустимих норм БСК5. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з нейтральним рівнем рН і прісною мінералізацією, середньої жорсткості.

р.Прип’ять, права притока р.Дніпро, с.Любязь: спостерігається перевищення концентрації заліза і БСК5. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, прісною мінералізацією, м`яка.

р.Вижівка, права притока р.Прип’ять, с.Якушів: у першому кварталі спостерігається перевищення БСК5. Спостерігається перевищення концентрації заліза. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, прісною мінералізацією, м`яка.

р.Турія, права притока р.Прип’ять, м.Ковель: Зафіксовані незначні перевищення БСК5 і заліза. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з нейтральним рівнем рН, прісна, середньої жорсткості.

р.Стохід, права притока р.Прип’ять, смт.Любешів: у першому кварталі спостерігається перевищення гранично допустимих норм БСК5. Спостерігається перевищення норми заліза. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, прісної мінералізації, м`яка.

р.Стир, права притока р.Прип’ять, м.Луцьк: Виявлені перевищення концентрації заліза і БСК5. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з нейтральним рівнем рН , прісна, середньої жорсткості.

Крім державного моніторингу проводиться обласний моніторинг в басейні р.Дніпро (озеро Сомин, Велике Згорянське, Люб'язь та р.Турія с.Бахів) і виконується 435 аналізів. А також в басейні р.Західний Буг (озеро Світязь урочище Гряда, Люцимер, В.Чорне, Луки-Перемут, Пісочне, Кримно, Турське, Святе) і виконується 928 аналізів.

Басейн р. Західний Буг

Вода у басейні має прісну мінералізацію з слаболужним рівнем рН.

оз.Світязь,урочище Гряда: вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва, м`яка.

оз.Люцимер : спостерігається перевищення норм БСК5. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва, м`яка.

оз.В.Чорне: у першому і другому кварталі перевищення норм БСК5. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва, м`яка.

оз.Луки-Перемут: зафіксовано перевищення норм БСК5. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва, м`яка.

оз.Пісочне : у першому кварталі перевищення норм БСК5. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва, м`яка.

оз.Кримно: є перевищення норм БСК5 і заліза. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва, середньої жорсткості.

оз.Турське: у першому кварталі перевищення норм БСК5 у 1,4 рази, у другому у 1,3 рази, заліза у 2,0 рази. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва, нейтральний рівень рН, м`яка.

оз. Святе: у першому кварталі перевищення норм БСК5. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва, м`яка.

Басейн р.Дніпро

р.Турія с.Бахів:
виявлено перевищення гранично допустимих норм БСК5 і заліза . Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з нейтральним рівнем рН, прісна, середньої жорсткості.

оз.ВеликеЗгорянське: у першому і четвертому кварталі зафіксовано перевищення БСК5. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, прісною мінералізацією, середньої жорсткості.

оз.Любязь: зафіксовано перевищення концентрації заліза і БСК5. Вода у озері гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, прісною мінералізацією, середньої жорсткості.

оз.Сомин: зафіксовано перевищення концентрації заліза і БСК5. Вода у річці гідрокарбонатно-кальцієва з слаболужним рівнем рН, прісною мінералізацією, м`яка.

Волинська область — розташована на північному заході України в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини.

Ландшафти області належать до двох типів: поліського, з перевагою боліт, луків, дубово-соснових і дрібнолистих лісів та лісостепового. Порівняльний аналіз стану водних об`єктів за їх гідрохімічними показниками за роки спостережень показує, що суттєвих змін в стані річок не відбувається. В основному він задовільний. Проте, концентрація забруднюючих речовин по деяких інградієнтах в окремі періоди року може збільшуватись у воді і перевищувати, в незначних кількостях, гранично допустимі значення.

Спостерігається збільшення у воді сполук азоту, заліза, сульфатів, а саме вони є головними показниками хімічного складу природних вод. Причиною збільшення концентрації сполук азоту і заліза загального може бути повторне заболочування територій, внаслідок чого збільшується застійність води і продукти розкладу органіки постійно надходять до підземних і поверхневих вод.

Чим більша ступінь забруднення водного середовища органічними речовинами, тим більша кількість кисню витрачається на їх деструкцію і розкладання, тобто тим вище показник БСК (біологічне споживання кисню).

Залізо - якщо його більше 0,3 мг/л у присутності гідрокарбонатів, сульфатів і хлоридів придає воді неприємну червоно-коричневе забарвлення, погіршує смак, викликає розвиток залізобактерій і це спричиняє захворювання печінки, зубів, алергічних реакцій.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть


Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Реклама
Loading...
Коментарів: 2
укр Показати IP 19 Березня 2016 15:35
у світязі є перевищення бск , а в гряді немає - значить шо? -всі на гряду.така собі майже задарма реклама гряди.
настя до укр Показати IP 21 Березня 2016 14:40
Гряда - не населений пункт, тому і не вказували

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.


Loading...
Система Orphus
Яндекс.Метрика
Ukr.net: Автобазар http://avtosale.ua/. Свіжі новини України і світу в режимі реального часу на Укр.нет. Фільми в кінотеатрах на KINOafisha.ua. Телепрограма на TVgid.ua.