USD 37.50 38.45
  • USD 37.50 38.45
  • EUR 38.05 38.40
  • PLN 8.65 9.00

На які пільги мають право учасники АТО з Волині

3 Жовтня 2014 12:50
Українське законодавство містить чимало актів, які передбачають пільги для учасників бойових дій. Центральне місце серед нормативних актів у цій сфері займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», підписаний 16 липня 2014 року Президентом України Петром Порошенком. Про це інформує прес-служба облдержадміністрації.

Згідно з Законом, право на отримання статусу учасника бойових дій мають військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Також право на статус учасника бойових дій мають працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до участі в АТО, у порядку встановленому законодавством.

Порядок надання статусу учасника бойових дій цими особам, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в АТО, а також райони антитерористичної операції визначений Кабінетом Міністрів України.Безпосередньо перелік пільг, що передбачені для учасників бойових дій, передбачений у статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метра на сім’ю);

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 квадратний метр на сім’ю);

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4 - 6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Окрім того, статтею 17-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня.

При цьому сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з цим Законом і залишилася не одержаною у зв’язку з її смертю, не включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею.

Статтею 1 ЗУ «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», починаючи з 1 травня цього року, встановлено виплату щомісячної виплати цільової грошової допомоги на прожиття учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Статтею 8 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, стаття 18 того ж закону містить положення, згідно з яким членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях. У такому разі виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону.

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях ... мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій» від 28 липня 2010 року N 656, встановлено, що з 1 січня 2012 року інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в учасників бойових дій - 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть


Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу


Коментарів: 21
Душман Показати IP 10 Серпня 2014 21:56
Як учасник бойовихдій в Афгані скажу так : 70 -ма % пільг можна витерти ЗАД !!! Потрібні ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ !!!
?! до Душман Показати IP 11 Серпня 2014 07:34
Афган - це ще відповідальнісь СРСР. Може у війні ЗА незалежну УКРАЇНУ пільги будуть надійніші. І влада надійніша. Не треба так песимістично дивитися. Тільки оптимісти можуть жити краще. Песимісти завжди ниють.
надія до ?! Показати IP 11 Серпня 2014 07:49
Ми самі повинні владу зробити надійнішою - КОНТРОЛЮВАТИ і НЕ ДАВАТИ СПУСКУ, зараз майже все буде вирішуватися НА МІСЦЯХ і тому їм не буде на кого КИВАТИ.
UR100 до ?! Показати IP 11 Серпня 2014 10:33
Все льготы будут такими же надежными , как слова и подписи на документах тех людей кто сейчас захватил власть в Украине и развязал войну в стране.
Настя Показати IP 10 Серпня 2014 22:03
Насамом ділі написано непогано , але фактично це все НЕВИКОНУЄТЬСЯ БО НЕМА КОШТІВ НА ЛІКИ І ПЕРЕВІЗНИКИ ВОЗИТЬ НЕХОЧУТЬ .ТІЛЬКИ КАСНИСЬ ТО І НЕСХОЧИШ ТІХ ПІЛЬГ ТІ БЮРОКРАТИ ДОВЕДУТЬ ЩО ТИ НЕХТО ...
луцьк до Настя Показати IP 10 Серпня 2014 22:20
Настюша, скільки ж ти помилок накліпала в двох реченнях, але суть зрозуміла.
факт Показати IP 10 Серпня 2014 22:10
На папері все гарно прописано, а як до діла, то скажуть що скрутне становище, грошей немає... а ситуація дійсно ахова і тут вже не до АТОшників буде, а влада ох і наобіцяла лише б люди в армію йшли... От повернуться і якщо обіцяного не отримують, то буде амбець взагалі і без Сходу - країну взагалі роздеруть, бо немає сильної влади і головне - фінансового підгрунтя для дій влади, а кредити - то пшик!!!
сайманасай Показати IP 10 Серпня 2014 23:03
Мий батько учаснык бойовых дий. Пильгы дийсно е. Основна - ранний выхид на пенсию - 55 рокив. Про 75% на комунальни послуги - то ни... Зараз пильгы на комуналку заминылы живыми грошамы... Ликування - так, пройзд - так... Короче - пильгы е, але деяки видминени аба заминени попередними урядамы...
www до сайманасай Показати IP 10 Серпня 2014 23:09
А українською і грамотно .
Душман до сайманасай Показати IP 10 Серпня 2014 23:13
Це в якому районі комунальні пільги відмінили ? За світло замість 70 пільгових кіловат повертають гроші .
Йухан Показати IP 10 Серпня 2014 23:21
Треба про пільги питати в володі литвина. Він фахівець в цих питаннях. А ще треба провірити хто йому надав ці пільги.
Тарас Бульба Показати IP 11 Серпня 2014 01:28
Загинув ще один волинян Володимир Поліщук з села Мочулки Турійського району
иван Показати IP 11 Серпня 2014 09:05
хто ходив в кожусі той і буде а остальні з голим задом :- нетреба красти і поважати закон який е рівний для всіх і ніяких пільг нетреба : Хіба для того щоб любити свою сімью -державу-поважати людей і захищати іх від загарбника потрібні проференціі ?
Вася до иван Показати IP 11 Серпня 2014 09:13
Аякже??! Хто ж за так буде рвати свiй голий зад !
Анонім Показати IP 11 Серпня 2014 10:29
Це не пільги, а горе велике. Це мильна булька, якою хочуть вори заоохотити йти в армію і віддавати своє життя. А що мертвим потрібні пільги? Як можна замінити життя дитини пільгами.У вас пільги і мільйони і в армію ви не підете,краще я не пущу свого сина і пільг не хрочу, а жити хочу як ви.Бути при кориті ,одержувати захмарну зарплату,мати мільйонний бізнес і всі пільги,які в собі поробили.Чому у держслужбовців пенсія вища у три рази за нашу.ЩО вони зробили для держави і людей? А нічого А за вас і говорити не хочеться.Ви мільярдери.А нас душите,душите і вам вдається.Як можна жити на 1000 пенсії, за 40 років стажу в проплативши тисячі податку. Чому ви даєте одинакову пенсію всім,хто не працював, і тим хто працював за заводах,одержував по 700 рублів,зудамайтесь?А перед виходом на пенсію людей повикидали і одержують по 1300 пенсії-це правильно? Скільки податку ми сплатили. Доки це буде тривати.Доки?
787 до Анонім Показати IP 3 Жовтня 2014 13:08
А ти. Анонім, де живеш, що пенсію в рублях отримуєш? І хто вас там душить, може, душман?
Порошенко до 787 до 787 Показати IP 1 Грудня 2014 22:11
а ти де живеш? може на майданi?
онука Показати IP 30 Серпня 2014 21:56
А наші діди громили ворога не за пільги
Анонім Показати IP 3 Жовтня 2014 13:11
Як хто?Патрiоти держави.

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.


Система Orphus